poniedziałek 24 Cze 2024
  • default style
  • red style
  • blue style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution

Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych za wstawiennictwem świętych Karmelu.
3. środa miesiąca, godz. 18:00 Zapraszamy!
Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów, Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu

Opis obrazu Niewidzialnego Klasztoru

Ta pełna miłości przygoda rozpoczęła się 8 kwietnia 2005 roku wieczorem w dniu pogrzebu Jana Pawła II. Adorując w domowym oratorium na strychu naszej kamienicy Najświętszy Sakrament. Otrzymałem wówczas natchnienie, które odcisnęło się w moim umyśle w formie obrazu.
Analizując obraz, zrozumiałem, że olbrzymia masa ludzi, znajdująca się na belce życia doczesnego, nie byłaby w stanie utrzymać na niej duchowej równowagi, gdyby nie podtrzymująca obecność osób najsłabszych. Tworzą oni dwie kolumny, czyli dwie grupy osób ogołoconych, które podtrzymują belkę w równowadze. (Martial Codou)

BELKA ŻYCIA DOCZESNEGO - olbrzymia masa ludzi z całego świata, znajdująca się na belce życia doczesnego, Belka jest w stanie duchowej NIE-równowagi. W środkowej części belki stoi błogosławiony papież Jan Paweł II – Patron Niewidzialnego Klasztoru.

Alfa i Omega na dwóch końcach belki ukazują, że wszystko wypełnia się w Chrystusie, który jest początkiem i końcem wszystkiego.

 

Równowagę zapewniają dwa FILARY - grupy osób najsłabszych. Przez ofiarę własnego życia i cierpienia zanurzonego w ofierze krzyżowej Chrystusa, przyczyniają się do zbawienia świata.

 

LEWY FILAR - małe dzieci:

ofiary aborcji, czyli współcześni męczennicy,

dzieci przedwcześnie zmarłe, bądź też dotkniętych ciężkimi chorobami, ich symbolem jest niemowlę

klucz oznacza, że ci mali męczennicy posiadają wielką moc: są w stanie otworzyć nam bramy nieba.

 

PRAWY FILAR - wspólnota osób „klauzurowych”:

• osoba w wózku inwalidzkim

• więzień w celi

Są to reprezentanci ludzi cierpiących z powodu:

• podeszłego wieku,

• choroby,

• kalectwa,

• uwięzienia,

• braku miłości.

Mimo, iż takie osoby wydają się dzisiaj społecznie bezwartościowe, to one w dużej mierze utrzymują świat ludzi pełnosprawnych w równowadze!

 

Obie kolumny spoczywają w rękach Maryi Niepokalanej Królowej Wszechświata – opiekunki Niewidzialnego Klasztoru. Jest ona matką najmniejszych i najsłabszych, pomaga im przetrwać ich cierpienia, razem z nimi stojąc pod ich krzyżem.

Na jej kolanach spoczywa bazylika św. Piotra w Rzymie, gdyż jest ona również Matką Kościoła.

 

HOSTIA

całość symboliki obrazu wpisana jest w hostię

Niewidzialny Klasztor jest rzeczywistością „eucharystyczną”

Niewidzialny Klasztor jest owocem adoracji i dopełnia się w komunii z ofiarą.

 

KRZYŻ tworzą:

belka życia doczesnego, symbolizująca wszystkich ludzi i ich słabości

część wertykalna symbolicznie przechodząca przez Kościół, ukazujący nam drogę do nieba. Spoczywa ona na Maryi, wstawiającej się do Boga o zbawienie dla ludzi.

Wieża bazyliki, podobnie jak dwie kolumny, wspiera belkę życia doczesnego.

 

TĘCZA - łączy końce belki życia. Symbol przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi, które zostało dopełnione przez Chrystusa (Alfę i Omegę). Chrystus ogarnia wszystkich ludzi w tej tajemnicy miłości.

 

DUSZE MAŁYCH DZIECI - po lewej stronie tęczy postacie małych aniołków, uczestniczące w chwale nieba

 

DUSZE CZYŚĆCOWE - po prawej w białych albach,wysławiają Pana i płoną pragnieniem całkowitej jedności w Chrystusie.

 

Na szczycie tęczy widzimy:

GOŁĘBICĘ - symbol Ducha Świętego,

PŁOMIENNE SERCE (symbolizujące płomienną miłość Trójcy Przenajświętszej),

KAMIENNE TABLICE PRAWA - normy postępowania,

szacunek dla życia i godności człowieka.

 

CIAŁO I KREW CHRYSTUSA - z nimi złączone są nasze codzienne cierpienia ofiarowane podczas Mszy św.

 

KIELICH - wzniesiony pod lewą kolumną oznacza, iż - jak głosi Kościół - małe dzieci, które umarły przed chrztem, zostały ochrzczone we Krwi Chrystusa.

 

HOSTIA po prawej stronie ukazuje, że cierpienia ziemskie złączone są z cierpiącym Ciałem Chrystusa.