niedziela 23 Cze 2024
  • default style
  • red style
  • blue style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution

Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych za wstawiennictwem świętych Karmelu.
3. środa miesiąca, godz. 18:00 Zapraszamy!
Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów, Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu

Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II – Monastère Invisible de Jean Paul II

Kto swoje życie oddaje, ten je znajduje, i to w pełni.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 12-13).

Aby kochać, trzeba mieć szerokie serce. Bo miłość to dawanie siebie, bez czego łatwo o ideologiczne zamknięcie i samoizolację, a nawet zdradę, jak było w przypadku Judasza.
W homilii, podczas Mszy św. w dniu 14.05.2013, Ojciec Święty przytoczył obłudną reakcję Judasza na namaszczenie Jezusa przez Marię w Betanii jako przykład bałwochwalczego stosunku do pieniędzy przykrytego maską troski o ubogich.

„To pierwsze takie odniesienie, jakie znalazłem w Ewangelii, do ubóstwa traktowanego jako ideologia – stwierdził Papież. – Ideolog nie wie, co to miłość, bo nie umie dać siebie. I to bałwochwalstwo doprowadziło Judasza do izolacji od wspólnoty z innymi. To dramat odseparowanego sumienia. Gdy chrześcijanin zaczyna się izolować, izoluje także własne sumienie od poczucia wspólnoty, Kościoła, od tej miłości, którą daje Jezus. Natomiast chrześcijanin, który swoje życie daje, «traci», jak powiada Jezus, ten je znajduje, i to w pełni. A ten, kto jak Judasz próbuje je zachować dla siebie – w końcu je naprawdę traci. Jan powiada, że wówczas szatan wszedł w serce Judasza. I trzeba to powiedzieć: Szatan to zły płatnik. Zawsze nasz oszuka, zawsze!”.

Tymczasem Jezus zawsze kocha i zawsze daje siebie. Papież zwrócił uwagę, że ów dar skłania także nas do miłowania, czyli przynoszenia trwałych owoców.

„W tych dniach oczekiwania na uroczystość Zesłania Ducha Świętego prośmy: Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, daj mi to szerokie serce, serce zdolne, by kochać z pokorą i cichością! O to prośmy Ducha Świętego, i prośmy też, by uwolnił nas od innej drogi, od drogi egoizmu, która źle się kończy. Prośmy o tę łaskę” – powiedział Franciszek.

Kazanie o. Wojciecha 16.04.2013 – Msza Św. za nieuleczalnie chorych i za pokój serca.

To, co wydaje się w naszym życiu bólem i cierpieniem bez sensu – może nadać sens życia innym ludziom!
Wątek Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II.

Tajemnicza służba siostry kucharki. Gdy podczas jednej ze swych podróży biskup Ketteler odprawiał mszę św. w jednym z klasztorów, był tak bardzo przejęty, że z trudem odprawił ją do końca. Po mszy poprosił przełożoną o pozwolenie porozmawiania z wszystkimi siostrami. Po odbyciu tej rozmowy zapytał przełożoną, czy jednak nie brakowało którejś z sióstr. Odpowiedziała, że jedynie siostra kucharka była nieobecna z powodu licznych zajęć. Biskup wyraził chęć spotkania się z nią. Owa siostra kucharka z prostotą wyjaśniła powody swojej nieobecności:

Więcej…

kard. Jorge Mario Bergoglio o Janie Pawle II

W 8 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II Radio Watykańskie przypomniało słowa kard. Jorge Mario Bergoglio sprzed dwóch lat, wyrażające cześć jaką darzył bł. Jana Pawła II obecny papież. W dzień beatyfikacji, 1 maja 2011 roku kard. Bergoglio podkreślił, że bł. Jan Paweł II nie lękał się, gdyż w swoim życiu kontemplował Zmartwychwstałego Pana i dlatego potrafił pokonywać dyktatury. Męstwo, stanowczość jakimi obdarza nas Chrystus Zmartwychwstały, pokój serca, z powodu przebaczenia jakie zyskujemy dzięki Bożemu miłosierdziu uwalniają nas od lęku. Właśnie dlatego w naszym sercu mogą rozbrzmiewać słowa Jezusa i bł. Jana Pawła II - «nie lękajcie się!» - stwierdził przed niemal dwoma laty metropolita Buenos Aires.

Papież Franciszek - wezwanie do bierzmowanych i ... do wszystkich!

Jest to wezwanie, które kieruję do mających otrzymać bierzmowanie, i do wszystkich: trwajcie na drodze wiary z mocną nadzieją w Panu. Na tym polega tajemnica naszej drogi! On daje nam odwagę, by iść pod prąd. Nie ma takich trudności, ucisków, niezrozumienia, które mogłyby nas przerażać, jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem, tak jak latorośle są złączone z winnym krzewem, jeśli nie utracimy przyjaźni z Nim, jeśli dajemy Mu coraz więcej miejsca w naszym życiu. Powinno to mieć miejsce także, wręcz nade wszystko, jeśli czujemy się biedni, słabi, grzeszni, ponieważ Bóg daje siłę naszej słabości, bogactwo naszemu ubóstwu, nawrócenie i przebaczenie naszemu grzechowi. Pan jest tak miłosierny, zawsze przebacza, gdy idziemy do Niego. Ufajmy w działanie Boga! Z Nim możemy czynić wielkie rzeczy. Sprawi On, że odczujemy radość, iż jesteśmy Jego uczniami, Jego świadkami. Postawcie na wielkie ideały, na wielkie sprawy. My chrześcijanie nie zostaliśmy wybrani przez Pana dla błahostek, idźcie zawsze dalej, do wielkich spraw. Młodzi, zaryzykujcie życie dla wielkich ideałów!

Homilia papieża Franciszka z Mszy św. w dniu 28.04.2013, podczas której udzielał sakramentu bierzmowania.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj19
Wczoraj175
Wizyt w tygodniu19
Wizyt w miesiącu3808
Łącznie wizyt203970

VCNT - Visitorcounter