poniedziałek 10 Gru 2018
  • default style
  • red style
  • blue style
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution

Msza św. o pokój serca i za nieuleczalnie chorych za wstawiennictwem świętych Karmelu.
18. września. godz. 18:00 Zapraszamy!
Sanktuarium św. Józefa oo. Karmelitów, Wzgórze św. Wojciecha w Poznaniu

Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II – Monastère Invisible de Jean Paul II

Dramat osób żyjących w izolacji

Szczególne miejsce należy przyznać ludziom starszym... Ich obecność w rodzinie, a przynajmniej utrzymanie ścisłego kontaktu z nimi, gdyby ze względu na ciasnotę mieszkaniową lub z innych przyczyn ta obecność nie była możliwa, ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu klimatu wzajemnej wymiany i wzbogacającego dialogu między różnymi pokoleniami. Konieczne jest zatem zachowanie swoistej „umowy” między pokoleniami — lub jej przywrócenie, jeżeli została zarzucona — na mocy której rodzice w podeszłym wieku, bliscy już kresu swojej wędrówki, mogą oczekiwać od dzieci opieki i solidarności, jaką sami okazali dzieciom na początku ich życia: wymaga tego posłuszeństwo Bożemu przykazaniu o oddawaniu czci należnej ojcu i matce (por. Wj 20, 12; Kpł 19, 3). Ale to nie wszystko. Człowiek stary jest nie tylko „przedmiotem” troski, opieki i służby. On sam może także wnieść cenny wkład w Ewangelię życia. Może i powinien wykorzystywać bogate doświadczenie, jakie zdobył w ciągu lat swego życia, aby przekazywać mądrość, świadczyć o nadziei i miłości. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 1995, 94

Słowa Jana Pawła II oddają dramat, jaki rozgrywa się we współczesnym świecie. Oto na belce życia doczesnego widzimy zabieganych, zestresowanych ludzi, którzy całkowicie pochłonięci codziennymi troskami, na nic już nie mają czasu. Ale gdy tylko ludzie ci przekroczą pewną granicę wieku, pozostają samotni, często opuszczeni. Nawet ci, którzy mieli zwyczaj częstego przychodzenia do kościoła, by cieszyć się życiem sakramentalnym, teraz gdy nie są w stanie już się poruszać, czują się porzuceni i odepchnięci.

Więcej…

Warto przeczytać!

Polecamy książki wydawnictwa oo.Karmelitów Flos Carmeli:

Słowo na luty 2012

Drodzy bracia i siostry, członkowie Niewidzialnego Klasztoru Jana Pawła II!


W miesiącu lutym, aby skutecznie zanosić przed Panem intencje Ojca Świętego i Kościoła proszę Was wszystkich cierpiących i Was sługi Miłości byście się zjednoczyli w duchu z Jezusem i Maryją mimo waszej samotności, aby ona już nie była Waszą samotnością. W Ciele Mistycznym Chrystusa – Kościele, w radości świętych obcowaniem jednym sercem przejmijmy wezwanie błogosławionego papieża JP II skierowane do Maryi: „Cały Twój jestem Maryjo”! Zjednoczeni z Chrystusem – kapłanem i ofiarą możemy z pomocą naszej Mamy niebiańskiej ofiarować się razem z mocą Boga Ojca za papieża, Kościół i świat. Powtarzamy Ci Maryjo, my Twoja rodzina: „Cały jestem Twój”. Niech Bóg miłości, współczucia i miłosierdzia zachowuje Was w pokoju Chrystusa Zwycięzcy! Z całego serca Wam dziękuję, wasz brat i sługa – diakon Martial Codou.

Litania o zmierzchu życia

Boże Dobry i miłosierny – zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Pocieszycielko nasza – módl się za nami!
Święty Józefie – módl się za nami!
Święty Joachimie i Anno  – módlcie się za nami!
Święty Janie Apostole, Patronie emerytów i rencistów – módl się za nami!
Święci patronowie nasi – módlcie się za nami!
Święci Aniołowie Stróżowie – módlcie się za nami!
Starość pogodną i szczęśliwą – daj nam, Panie!
Starość wdzięczną i wynagradzającą  – daj nam, Panie!
Starość wyrozumiałą i dobrą – daj nam, Panie!
Starość pożyteczną dla innych – daj nam, Panie!
Starość cichą, pokorną i pełną Twej pociechy – daj nam, Panie!
Zbawczą bojaźń Twych sądów – daj nam, Panie!
W pełni świadome przygotowanie sakramentalne na drogę do wieczności – daj nam, Panie!
Od starości samolubnej i zrzędnej – zachowaj nas, Panie!
Od bezużytecznych żalów i goryczy – zachowaj nas, Panie!
Od niepokojących wspomnień – zachowaj nas, Panie!
Od pokusy zwątpienia – zachowaj nas, Panie!
Nasze brzemię doświadczeń, jako ofiarę – przyjmij, Panie!

Blaskiem żywej wiary – rozjaśnij naszą starość, Panie!
Nadzieję zmartwychwstania – umocnij w nas, Panie!
Nasze cierpienie i naszą samotność, dla wzrostu Twego Królestwa – zechciej przyjąć, Panie!

Módlmy się:
Boże Miłosierny, udziel nam łaski cierpliwego znoszenia choroby i doświadczeń późnego wieku, aby nasze życie nie było dla otoczenia ciężarem i próbą, ale pokojem i zbudowaniem. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Licznik odwiedzin

Dzisiaj23
Wczoraj50
Wizyt w tygodniu23
Wizyt w miesiącu531
Łącznie wizyt108877

VCNT - Visitorcounter